Şimdi Yerel Düşünüp Global Davranma zamanı

Günümüzde iletişim, ülke sınırlarının ötesinde bir coğrafyaya hitap edebilmeli. Müşterilerimizin uluslararası, ya da yurt dışında yerleşik kurumların Türkiye’deki iletişim çalışmalarını planlar ve gerçekleştirirken, genel ezberlerin aksine, Yerel Düşünebilme ve Global Davranabilme yetisine inanırız. Teknoloji, trendler, yaklaşımlar ve küresel gündemde yer edinen konuları iletişim pratiğine güç katacak şekilde ele alırken; planlama ve öykü mimarisinde coğrafya-spesifik sektörel fotoğrafı, paydaş beklentilerini, endüstriyel ilişki haritalarını, toplum ve tüketici davranışlarını göz önünde tutarız.

PRactice, farklı coğrafyalarda mesleki yetkinlik ve yaratıcılık kıstası ile kurulan orta boyutlu, yenilikçi PR şirketlerini müşteri faydası ve seçim özgürlüğü odağında bir araya getiren ComUnity.Pro ajanslar ağının bir üyesidir.
Dünya çapında 30’dan fazla ülkeye erişim sağlayan bu hizmet, ComUnity.Pro üyesi ajansların müşterilerine benzersiz avantajlar sunar;

 

  • Yönetim Kolaylığı: Müşteri kurum, kendisini iyi tanıyan, eşgüdüm sağladığı kendi ajansının liderliğinde, diğer ülkelerde aksiyon bazlı destek alır.

  • Bütçe Verimliliği: CommUnity.Pro üyesi ajansların üzerinde anlaştığı ‘Pay as you PR’ sistemi, müşteri kurumun yurt dışı iletişim bütçesini ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlar karşılığında aldığı hizmetler üzerinden yönetebilmesini sağlar. 

  • Tek Kontak Noktası: Müşteri kurum için gerçekleştirilen tüm çalışmalar, tek bir kontak noktası üzerinden takip edilir. Böylece müşteri kurum, farklı alt hizmetler için farklı üçüncü partilerle temas etme yükünden kurtulur 

  • Hizmet Standardı: CommUnity.Pro ağı, planlama, bütçelendirme, uygulama ve ölçümleme yöntemleri, şeffaflık, öngörülebilirlik ve yalın operasyonu sağlayacak şekilde standandardize edilmiştir.

Farklı Coğrafyalarda PRactice